pb.pl
w schowku Tylko dla zalogowanych czytelników
zaloguj się
lub zarejestruj
dodaj do schowka

Formularze podatkowe - PIT 2011

KUP LICENCJĘ
IJ
Pin It email print

Rodzaje formularzy zeznań podatkowych za 2011 rok. Kliknij na nazwę PIT, by pobrać właściwy!

 

Załączniki

» PIT-40
» PIT-40A/11A
» PIT-37
» PIT-36
» PIT-36L
» PIT-38
» PIT-39
» PIT-D
» PIT-O
» PIT-M
» PIT-B
» PIT-Z
» PIT-ZG
» PIT-8C
» PIT-11
» PIT-R
» PIT-2K
» IFT-1/IFT-1R
» pit-40
» NIP-2/A
» NIP-2
» NIP-7
» NIP-B
» NIP-C
» NIP-D
» ZAP-3

PIT-40 roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym – formularz dla płatników, termin złożenia – uwaga! - koniec lutego

PIT-40A/11A roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/ informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego – formularz składany do końca lutego, otrzymuje urząd skarbowy i podatnik

PIT-37 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – formularz dla osób, które nie prowadziły w 2011 r. działalności gospodarczej, to formularz m.in. dla osób zarabiających na umowach o pracę, emerytów, rencistów

PIT-36 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – formularz dla osób, które w 2011 r. m.in. prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach (rozliczający się według skali podatkowej), uzyskały przychody z najmu czy dzierżawy, muszą doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci

PIT-36L zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – formularz dla osób, które prowadziły w 2011 r. pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem jednolitym (liniowe 19 proc.)

PIT-38 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – formularz dla osób, które miały przychody kapitałowe, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, z objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną

PIT-39 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – formularz dla osób, które w 2011 r. uzyskały przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19 proc.

Załączniki do zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L:

PIT-D informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym

PIT-O informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym

PIT-M informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym

PIT-B informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym

PIT-Z informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT (czyli korzystający z tzw. kredytu podatkowego), osiągniętego (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-ZG informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym

Inne druki (informacje dla podatników):

PIT-8C informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

PIT-11 informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-R informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

PIT-2K oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych

IFT-1/IFT-1R informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

Aktualizacja danych:

NIP-2- zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem

NIP-7 -  zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem

NIP-B- informacja o rachunkach

NIP-C - informacja o miejscach prowadzenia działalności

NIP-2/A - informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu

NIP-D - informacja o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową

ZAP-3 - zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu izamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Serwisu. Zapoznaj się z regulaminem.

Teksty Polskiej Agencji Prasowej

Komentarze

Wiadomości dnia na Firma.pb.pl


News

Wielki świat ponownie w Davos

W połowie stycznia do...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Wkręcani w procesy

Od wielu miesięcy ton publicznej dyskusji na temat...
News

Zawrotna kariera abuzywności

Jestem pewien, że gdyby za...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Polski biznes spodziewa się najgorszego w...

Przykro to powiedzieć, ale...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Giełda (byk i niedźwiedź)

Środa: słówko na dziś....
Najlepsze blogi o biznesie

...i bliskie końca

Sekcje

Oferty Pulsu Biznesu